Spływy

on

Niemal od samego początku przechodzimy do tego, co jest treścią szkolenia: pływanie. Rozpoczynamy już w marcu od pływania po wodzie stojącej (jezioro) oraz płynącej (rzeka Panna), później windujemy poziom. Osią szkolenia są trzy kilkudniowe spływy szkoleniowe.
Pierwszy i drugi (koniec kwietnia i początek maja) odbywa się dobrze znanym, nie tak często uczęszczanym nizinnym szlakiem.
Trzeci (pod koniec maja) – na wodzie o szybszym nurcie (rzeka Drawa), gdzie doskonalimy technikę pływania.